RSS
A A A
SmodBIP

Rada Pedagogiczna

Dyrektor – mgr Agata Stawiarska

Wicedyrektor - mgr Monika Cichoń


Biblioteka szkolna:
mgr Anna Cieśla

Biologia:
mgr Magdalena Pluta-Ślusarz

Chemia:
mgr Magdalena Pluta-Ślusarz

Doradztwo zawodowe:
mgr Grzegorz Koptyra

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Grzegorz Koptyra

Edukacja muzyczna/muzyka/ognisko muzyczne:
mgr Łukasz Jugo

Edukacja plastyczna:
mgr Krystyna Dryka
mgr Beata Guściora
mgr Beata Małodzińska

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Krystyna Dryka
mgr Beata Guściora
mgr Beata Małodzińska

Ekologia:
mgr Elżbieta Dul

Fizyka:
mgr Paweł Wilk

Geografia:
mgr Elżbieta Dul

Historia:
mgr Ewa Krasoń

Język angielski:
mgr Danuta Boczula
mgr Beata Małodzińska
mgr Maria Tłuścik-Babula

Język niemiecki:
mgr Łukasz Jugo

Język polski:
mgr Anna Cieśla
mgr Danuta Boczula
mgr Izabela Skowron

Logopeda:
mgr Maria Tłuścik-Babula

Matematyka:
mgr Krzysztof Sałek
mgr Beata Szewc

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:
mgr Krystyna Dryka
mgr Beata Guściora
mgr Ewa Krasoń
mgr Izabela Skowron
mgr Marzena Ścipień
mgr Maria Tłuścik-Babula
mgr Aneta Wilk

Pedagog szkolny:
mgr Agata Stawiarska
mgr Aneta Wilk

Plastyka:
mgr Agnieszka Szymczyk

Przyroda:
mgr Elżbieta Dul

Religia:
mgr ks. Dominik Bucki
mgr ks. Krzysztof Kułaga

Rewalidacja:
mgr Monika Cichoń
mgr Krystyna Dryka
mgr Beata Guściora
mgr Grzegorz Koptyra
mgr Izabela Skowron
mgr Agata Stawiarska
mgr Maria Tłuścik-Babula

Robotyka:
mgr Wiesław Bajdas

Rytmika:
mgr Ewa Hankus

Surdopedagog:
mgr Monika Cichoń
mgr Krystyna Dryka

Świetlica szkolna:
mgr Wiesław Bajdas
mgr Anna Cieśla
mgr Krystyna Dryka
mgr Elżbieta Dul
mgr Grzegorz Koptyra
mgr Ewa Krasoń
mgr Marek Mrzygłód
mgr Izabela Skowron
mgr Beata Szewc
mgr Marzena Ścipień

Technika:
mgr Wiesław Bajdas

Tyflopedagog:
mgr Agata Stawiarska

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Ewa Krasoń

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Beata Małodzińska

Wychowanie fizyczne/szkółka sportowa:
mgr Grzegorz Koptyra
mgr Marek Mrzygłód

Wychowanie przedszkolne:
mgr Elżbieta Dul
mgr Ewa Hankus
mgr Anna Piątkowska

Zajęcia artystyczne:
mgr Łukasz Jugo

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
mgr Danuta Boczula
mgr Beata Guściora
mgr Beata Małodzińska
mgr Krzysztof Sałek

Zajęcia logopedyczne:
mgr Maria Tłuścik-Babula

Zajęcia komputerowe/informatyka:
mgr Wiesław Bajdas

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
mgr Monika Cichoń

Zajęcia szachowe:
mgr Wiesław BajdasOpublikował: Beata Szewc
Publikacja dnia: 24.10.2021
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 001