RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

PRZEDSZKOLE

     W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Publicznego Przedszkole w Ślęzakach mogą korzystać z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Należą do nich:

  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze: p. Elżbieta Dul,
  • zajęcia taneczne: p. Ewa Hankus,
  • zajęcia plastyczne: p. Ewa Hankus,
  • zajęcia komputerowe: p. Anna Piątkowska.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Od roku szkolnego 2019/2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach uczestniczy w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Szkolnym koordynatorem SzPZ jest p. Magdalena Pluta-Ślusarz.


SP! SERCE I POMOC

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Ślęzakach bierze udział w projekcie SP! SERCE i POMOC. Głównym założeniem projektu jest podjęcie przez naszą szkołę autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia uczniów klas trzecich w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. Mamy nadzieję, że wspólne działania wychowawców, nauczycieli, szkolnych specjalistów, rodziców ułatwią adaptację uczniom w nowej rzeczywistości szkolnej, zminimalizują niepowodzenia, podtrzymają motywację do nauki i zapewnią sukces naszym uczniom.


SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO


W roku szkolnym 2021/2022 nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny uczestniczy w projekcie edukacyjnym “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. SOC to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Ideą projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" jest zatem podniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych) wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień, a także promowanie inicjatyw podkreślających ważność relacji osobowych, międzyludzkich.
Koordynatorami SOC w naszej szkole są p. Marzena Ścipień i p. Maria Tłuścik-Babula.


FILMOTEKA SZKOLNA

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach już od kilku lat aktywnie działają w projekcie "Filmoteka Szkolna”. Nauczyciele i uczniowie co roku uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie szkoły lub w formie online w warsztatach prowadzonych przez Wędrujących Filmoznawców, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów. Owocem tych spotkań są kręcone w naszej szkole filmy, reportaże, etiudy filmowe. W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła zajęła III miejsce w ogólnopolskiej grywalizacji. Koordynatorem działań w naszej szkole jest p. Danuta Boczula.


INSTA.LING

     Od 2013 roku uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach uczestniczą w programie Insta.Ling dla Szkół. Przy pomocy nauczycieli anglistów, p. Danuty Boczuli oraz p. Beaty Małodzińskiej, biorą udział w nauce słówek z języka angielskiego za pomocą tej platformy.
     Aplikacja Insta.Ling umożliwia uczniom naukę słówek poprzez quizy, dopasowuje poziom trudności do ich indywidualnego poziomu oraz motywuje ich do systematycznej pracy. Dzięki niej z kolei nauczyciele mają dostęp do szczegółowych raportów na temat systematycznej pracy i postępów swoich wychowanków.


„SZKLANKA MLEKA”

     W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Ślęzakach bierze udział w programie „Szklanka mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     W ramach programu uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.


„OWOCE W SZKOLE”

     W roku szkolnym 2021/2022nasza Szkoła Podstawowa bierze udział w programie „Owoce w szkole”. Świeże owoce i warzywa dostarczane są do naszej placówki za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Korzystają z nich uczniowie klas I – IV.


E – DZIENNIK

     W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach został wprowadzony dziennik elektroniczny, a tym samym przestał obowiązywać dziennik papierowy.
E-dziennik to narzędzie ułatwiające pracę i komunikację pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Umożliwia on rodzicom bieżącą kontrolę i weryfikację godzin nieobecności i ocen swoich dzieci. Za jego pomocą rodzic może korespondować z wychowawcą i nauczycielami, odczytywać ogłoszenia, przeglądać informacje o terminach dyżurów nauczycieli, czy wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły.
     E-dziennik jest również pomocny nauczycielom. Dzięki niemu pedagodzy nie muszą wypełniać stosu dokumentacji, bo wszystkie zestawienia i statystyki wylicza za nich program.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 16.03.2022
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 992